Home Chương trình - Dự án Các khóa Tập huấn Hệ thống thông tin quản lý tài chính Quỹ tín dụng tiết kiệm

Hệ thống thông tin quản lý tài chính Quỹ tín dụng tiết kiệm

16 min read
2
1
819

1. Bối cảnh

Theo báo cáo phát triển của ngân hàng thế giới năm 2004 cho biết có khoảng 57 tổ chức phi chính phủ quốc tế lớn đang hỗ trợ hoạt động hình thành QTD tại Việt Nam, đối với các NGO trong nước thì khá nhiều. Vào thời điểm cuối năm 2004, hoạt động của các QTD đang có mặt tại 36 tỉnh (57%), 132 huyện/thị (23%), và 2.900 xã/phường (27%) trên toàn quốc, và đã tiếp cận tới 351.289 khách hàng. Tổng tài sản của các chương trình này là 396.618 triệu đồng, mức vốn cho vay trung bình của các QTD là 1,05 triệu đồng và dư tiết kiệm bình quân là 342.000 đồng.

Hoạt động của các QTD góp phần vào việc đạt được mục đích quốc gia về xóa đói giảm nghèo thông qua số thành viên thoát nghèo sau khi tham gia hoạt động của QTD, các khoản đầu tư cho các dịch vụ đã có sự gia tăng như chi tiêu vào giáo dục và y tế, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em đã có sự sút giảm. QTD cũng đã góp phần đa dạng hóa các nguồn thu nhập của các thành viên và giảm rủi ro trong cuộc sống thông qua việc vay vốn và đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hoạt động QTD góp phần hình thành các tổ chức cung cấp dịch vụ tín dụng thỏa mãn nhu cầu vay vốn của người nghèo, đặc biệt đối với các xã vùng sâu vùng xa, nơi mà các ngân hàng chính thức khó có thể tiếp cận được.

Hệ thống thông tin quản lý của QTD hiện nay đang là một vấn đề lớn cần xem xét đến, phần lớn kế toán các QTD quản lý tài chính bằng sổ sách kế toán đơn giản, ghi chép tay, một số tổ chức đã có áp dụng máy tính vào quản lý nhưng phần lớn chỉ sử dụng trong quản lý bảng biểu, chỉ cung cấp thông tin báo cáo theo định kỳ, thiếu việc thiết kế phần mềm cho quản lý tín dụng phù hợp với kế toán của các Quỹ. Ngoài ra, phần lớn các Quỹ tín dụng sử dụng kế toán không tuân theo chế độ kế toán quy định của Luật kế toán, mà chủ yếu mang tính chất thống kê, cung cấp các thông tin theo “yêu cầu” của nhà tài trợ, không khoa học. Phần lớn các Quỹ áp dụng kế toán báo sổ, không phải là 1 đơn vị hạch toán độc lập.

Nhận thấy được vấn đề cấp thiết nêu trên, một hệ thống bảng biểu được thiết kế trên phần mềm excel đã được xây dựng.

  2. Giới thiệu về hệ thống quản lý tài chính Quỹ tín dụng và tiết kiệm

Để phù hợp với năng lực của kế toán Quỹ, tác giả đã thiết kế 1 file excel gồm có các sheet, trong đó kế toán Quỹ chỉ cần nhập số liệu vào 1 sheet gồm bảng biểu gồm các cột thông tin gồm “Nội dung”, “Số tiền”, và “Định khoản”, Việc định khoản đã có hướng dẫn cụ thể cho từng nội dung, và chỉ có 5 bút toán cơ bản.

Sau khi nhập các số liệu vào bảng của sheet thứ nhất, các sheet còn lại sẽ tự động cập nhật thông tin và cho ra báo cáo tài chính, các thông tin ở các sheet tiếp theo sẻ cung cấp các thông tin như số dư nợ cho vay, số vốn cho vay trong kỳ báo cáo, tiền mặt tồn quỹ, và các thông tin cần thiết khác. Các sheet còn lại được khóa, nhằm đảm bảo không có sai lệch, hay điều chỉnh. Điểm mạnh của hệ thống quản lý tài chính này là:

–                   Sử dụng file excel, không cần phải  cài đặt chương trình.

–                   Không đòi hỏi kế toán có trình độ chuyên môn, kế toán biết nhập số liệu (con số) vào bảng số liệu là được, các hướng dẫn về nhập số liệu sẻ được cung cấp/hướng dẫn.

–                   Hệ thống báo cáo tài chính tuân thủ theo quy định của Luật kế toán, cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà quản lý, như một đơn vị hạch toán độc lập.

–                   Quỹ sau khi sử dụng hệ thống quản lý kế toán này, đủ năng lực để tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức/cá nhân bên ngoài và cung cấp báo cáo tài chính về việc sử dụng nguồn tài trợ cho nhà tài trợ theo quy định của Luật kế toán.

–                   Các thông tin được cung cấp trong báo cáo một cách khoa học, đầy đủ, kịp thời ngay lập tức cho nhà quản lý khi có yêu cầu. Cán bộ quản lý Quỹ sẽ hiểu được các báo cáo tài chính.

–                   Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, kế toán.

Để áp dụng hệ thống quản lý kế toán này, Quỹ phải có máy tính, kế toán chỉ cần biết sử dụng máy tính, cụ thể là biết nhập số liệu vào sheet excel, không yêu cầu về trình độ học vấn về chuyên ngành tài chính hay kế toán.

  3. Chương trình chuyển giao hệ thống quản lý tài chính Qũy tín dụng và tiết kiệm

Bước 1: Hướng dẫn cho cán bộ dự án việc sử dụng và đọc báo cáo trên hệ thống quản lý tài chính Quỹ tín dụng và tiết kiệm (2 ngày).

Bước 2: Tập huấn cho cán bộ quản lý Quỹ tín dụng và tiết kiệm về sử dụng và đọc báo cáo trên hệ thống quản lý tài chính Quỹ tín dụng và tiết kiệm (4 ngày).

Bước 3: Giám sát hỗ trợ sau khi chuyển giao (1 ngày/1 tháng*3 tháng).

Chi tiết liên hệ: dungkeu78@yahoo.com

Load More Related Articles
Load More By dungkeu78
Load More In Các khóa Tập huấn

2 Comments

 1. Pham Ngoc Dung

  25/10/2009 at 7:12 am

  Tốt đấy, để anh quảng cáo cho nhé.

 2. Trong Hiep

  25/10/2009 at 8:33 pm

  Hi hi, Đã có bác này ủng hộ và nhận lời quảng cáo giúp anh rồi này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Tập huấn thành lập nhóm hợp tác tại Thanh Hối

Thành lập nhóm hợp tác được xem như một giải pháp phát triển sinh kế cho người dân dựa vào…