Đề bài: Lập dàn ý đề bài: Phân tích đoạn Tào Tháo uống rượu luận anh hùng trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung

1.Mở bài

 • Tam Quốc diễn nghĩa có biết bao nhiêu nhân vật lịch sử nổi tiếng, có nhân vật phản ngược, có những nhân vật lại cương nghị đường hoàng.
 • không hề yên ổn phẳng lặng, mà luôn tồn tại có hai cục diện cho một xã hội cũ.

2.Thân bài

 • Đoạn trích nằm ở Hồi 21
 • 5 phần rõ rệt
 • Bị vẫn đề phòng việc Tháo có thể mưu hại, nên thường ra vườn sau trồng rau. Che mắt Tào.
 • mời ông vào phủ, bàn luận ai đương mới thời xứng đáng là anh hùng trong thiên hạ mới đầu ông cũng đầy giật mình.
 • Khi uống rượu cùng Tào- mục đích chính là hòng thăm  dò tâm lí, tình cảm, tư tưởng và ý chí.Ông giả bộ  nhún mình, một mực khẳng định mình ngu muội ko biết
 • khôn khéo lần lượt điểm những gương mặt đáng lưu ý
 • Anh hùng trong thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi Sợ đến mức rụng rời,sợ rằng lộ thời cơ chiến lược.
 • Tiếng sét đúng lúc từ phía trời đã giúp Lưu Bị tránh được sự nghi ngờ từ phía Tào
 • Tào Tháo đã chứng tỏ rất rõ sự kiêu căng, ngạo mạn của mình, Tào Tháo còn tự cao tự đại. . Rất đa nghi, nham hiểm và tàn bạo. rất thông minh, cơ trí và ngoan cường, nhà quân sự tài ba lỗi lạc. bản lĩnh, sự đại lượng, biết người hiền của Tào Tháo.
 • Nhưng nhận định anh hùng là phải có mưu cao, tham vọng, bá chủ trời đất là suy nghĩ của Gian Hùng. Ngược với Lưu Bị
 • lấy lòng thành, dùng nhân nghĩa mà đối đãi với người. một anh hùng thời đại, vì chưa có thời cơ lập nghiệp. Với bản lĩnh, khôn ngoan, thông minh. nhường, cẩn trọng, kiên nhẫn. giữ trong mình cái đức với đất nước, với người dân, cũng được sự mến mộ
 • thuật taoh và dẫn dắt tình huống truyện vừa kịch tính, vừa rất logic

3. Kết bài

 • quan điểm về sự trái ngược đối lập tính cách khắc họa quan điểm của tác giả về những người anh hùng, về cuộc sống và ước mơ
 • Phê phán lên xã hội chỉ toàn nghĩ chiến tranh phong kiến với những con người mục đích tham vọng
 • càng làm cho tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa hay hơn.