Chào các bạn!
Các bạn có thể hiểu trang web này là nơi để chúng ta cùng gặp nhau, chia sẻ, thảo luận về những gì liên quan đến sự sống diễn ra quanh mình.
Khi mới đăng ký tham gia: Bạn sẽ lập tức được đăng bài vào phần Nhật Ký và Video. Còn phần Tài Liệu và Thảo Luận thì chúng tôi cần biết nhiều thông tin của bạn hơn, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có mong muốn đăng bài trong 2 mục đó.
Chúc các bạn vui vẻ và gieo được nhiều mầm sống.
Trọng Hiệp